Transporter

I vårt kvalitetsarbete är transporten en viktigt del.

Som kund är man nöjd först när materialet har levererats på plats och konstaterats vara godkänt.

Underleverantörer med bästa renommé

Vi väljer våra samarbetspartners med stor noggrannhet. De står för kvalitet, pålitlighet och samma goda omsorg om slutkunden som vi själva.Järnmalmsgatan 3
417 13 Göteborg
Tel. 031 60 45 45
Fax. 031 58 32 63

Certifierad 9001 and 14001