Arbetsmiljöpolicy

Metallservice AB är både en materialleverantör och ett kunskapsföretag. Att ständigt söka effektiva lösningar på våra kunders materialbehov kräver en arbetsmiljö som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande.

Detta sker genom att vi erbjuder en attraktiv arbetsmiljö där medarbetare känner att man syns och blir lyssnad till.

Vi skall ständigt sträva efter att förbättra både vår fysiska miljö och att uppmuntra alla medarbetare att känna delaktighet i våra visioner och mål.

Mångfald är för oss ett självklart begrepp då vi inser att en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft är att våra medarbetare känner att vår arbetsmiljö speglar det nya och moderna samhälle vi alla håller på att forma.

Medarbetaransvaret är av stor betydelse för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Var och en ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt vara uppmärksam på eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. 

Det är också varje medarbetares ansvar att följa de instruktioner och rutiner som finns avseende allas säkerhet och välmående på arbetsplatsen.

Alla former av diskriminering är förbjudet. Vi vill ha stolta och engagerade medarbetare som mår bra och trivs hos oss.Järnmalmsgatan 3
417 13 Göteborg
Tel. 031 60 45 45
Fax. 031 58 32 63

Certifierad 9001 and 14001