Miljöpolicy

Vi inser att en fortsatt global miljöförstörning riskerar kommande generationers välstånd.

Därför skall vi i vår verksamhet sträva efter att delta i arbetetet med att minska vår del av miljöbelastningen och följa de lagar och förordningar som berör verksamheten.

Detta gör vi genom vårt miljöledningsprogram som omfattar en miljöutredning där vi tar reda på hur vår miljöpåverkan ser ut.

Utifrån framtagna miljöaspekter vidtar vi åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet minimerar negativ påverkan på den yttre miljön.

Vi utgår från att våra leverantörer, oavsett certifiering mot ISO 14001 eller inte, alla driver ett aktivt miljöarbete.

Sedan Oktober 2016 är vi certifierade mot ISO 14001:2015.

Se certifikat här ISO_Certifikat 2016.pdfJärnmalmsgatan 3
417 13 Göteborg
Tel. 031 60 45 45
Fax. 031 58 32 63

Certifierad 9001 and 14001