Vision

Vår vision är att fortsätta utvecklas som en viktigt leverantör av metallhalvbrikat till svensk verkstadsindustri.

Med syftet att bidra till våra kunders konkurrenskraft utvecklar vi kontinuerligt våra processer för förbearbetning vilka skapar mervärde i våra leveranser.

Vi skall ständigt vara närvarande och synliga på den del av marknaden vi verkar.Järnmalmsgatan 3
417 13 Göteborg
Tel. 031 60 45 45
Fax. 031 58 32 63

Certifierad 9001 and 14001